Digitalt Scorecard

Alla kanaler. En rapport.

Digitalt scorecard är ett mätverktyg som samlar resultat från era digitala kanaler i en lättförståelig och tydlig rapport. Så att du kan fokusera på analys, istället för datainsamling. Rapporten kommer till er inbox en gång per månad.

Vill du också få koll och spara tid? För mer information om Digitalt Scorecard, maila.