Nyheter

2014-11-24

Förra veckan arrangerade Pronto frukostseminarium om att mäta värdet av digital kommunikation. Prontos creative director Nils von Heijne och dataanalytikern Victor Bergelin berättade om hur man mäter effekten av sina insatser i digitala kanaler - på riktigt.

Nedan sammanfattar vi hur du enkelt kan mäta ROI för din digitala kommunikation. Vill du se hela seminariet kan du se den inspelade presentationen här nedanför.


1. Kartlägg ditt digitala ekosystem
Identifiera vilka digitala kanaler och mätpunkter du har i din kommunikation idag samt var din målgrupp befinner sig. Detta ger grunden till den helhetsnärvaro du sedan kan mäta resultatet av.


2. Identifiera nyckelmått för konvertering
Är din viktigaste digitala konvertering aktiviteter kopplade till köp, kontaktformulär, besökstider eller något annat? När nyckelkonverteringarna är satta lägger du in dem i ditt analysverktyg. I Google Analytics hittar du detta under “Conversions -> Goals”.


3. Skapa segment av besökare
Segmentera din målgrupp utifrån vad du vill mäta. Du kanske vill jämföra värdet av trafik från olika kanaler, innehållstyper, teman eller format? Dessa blir då dina olika segment.


4. Använd spårningsbara länkar
Spårningsbara länkar kan du sätta upp gratis via Google URL Builder i kombination med Bit.ly. Länkarna använder du därefter för all din digitala kommunikation i de kanaler du har anpassat dem för. Detta ger direkt statistik i Google Analytics som filtrerar trafiken från länkarna till dina olika uppsatta segment.


5. Mät statistiska samband med regression
När du väl har konverteringsmål definierade, segment taggade i länkarna och trafik kartlagd i ditt digitala ekosystem så är du redo att dra riktiga slutsatser. Du kan nu se vilken ROI som genereras av olika segment, kampanjer och inkommande trafikkällor. Genom att mata in datapunkter från alla dina digitala källor (dvs. allt ifrån Facebook-likes till köp) i Excel kan du göra regressionsanalyser som kan ge dig helt nya insikter.


Vi rekommenderar dig att slå ett öga på den inspelade presentationen. Om du följer de steg vi precis gått igenom kommer du att kunna planera, genomföra och förstå din digitala kommunikation på ett sätt som aldrig tidigare. Kom dock ihåg att datan behöver samlas in över tid för att du ska kunna se trender och dra några slutsatser. Starta därför redan idag!

Gå gärna in på vår Facebook-sida för att se fler bilder från seminariet. Har du några frågor, tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka in ett möte. Kontakta nils@pronto.se. Vi ses på nästa seminarium, om inte förr!